Udostępnij:

jarosławiec - plaża

Koniec z podrzutami śmieci do lasu! Lokalne władze zmieniły przepisy obowiązujące w gminie Postomino dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Począwszy od 2018 roku to gmina będzie organizowała zbieranie śmieci od wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy posiadają domki letniskowe lub inne budynki wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (również wykorzystywane tylko przez część roku).

W skrócie: Wszyscy będą płacić stałą opłatę, a śmieci będą wywożone regularnie. Obecne umowy na odbiór odpadów należy wypowiedzieć, a deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy złożyć do końca marca br. Więcej szczegółów poniżej.

Ads


AKTUALIZACJA:

Opłata za śmieci dla mieszkańców stałych nie zmienia się (stawka od osoby zameldowanej). Zmieniają się zasady wywozu nieczystości dla osób nie mieszkających w Jarosławcu, a posiadających nieruchomość oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Do tej pory był obowiązek podpisania umowy z dowolną firmą zajmującą się wywozem nieczystości. Nie każdy taką umowę podpisywał gdyż przebywał raptem 2 miesiące i nie chciał płacić za cały rok. Śmieci się pozbywał w dwojaki sposób - albo "do lasu" albo podrzucał je do koszy publicznych (np. na ulicy). Wyglądało to niezbyt miło, tym bardziej, że kosze uliczne nie są dostosowane do przyjmowania kilku worków ze śmieciami.

UWAGA - będą kontrole!

Teraz się to zmienia. Każdy posiadacz nieruchomości w Jarosławcu lub prowadzący działalność gospodarczą zobligowany jest do uiszczania stałej opłaty do Urzędu Gminy w Postominie. Osoby prywatne posiadające nieruchomości do użytku własnego (bez znaczenia czy jest to nieruchomość zabudowana) musi uiszczać opłatę roczną w wysokości:

  • 65 zł gdy śmieci są sortowane
   lub
  • 130 zł gdy odpady nie będą segregowane

Powyższa stawka jest mnożona przez ilość posiadanych nieruchomości. Jeśli osoba prywatna posiada 2 domki do użytku prywatnego (np. dla rodziny) będzie zmuszony uiszczać podwójną stawkę. Gdy zadeklaruje sortowanie śmieci będzie ona wynosiła 130 zł (2 x 65 zł) rocznie.

Dla osób prowadzących działaność gospodarczą (wynajem domków, pokoi itp.) opłata będzie uiszczana na podstawie zużytej wody. Rodzi to pewne problemy finansowe gdyż dobrze wiadomo, że turysta nie oszczędza wody i potrafi z niej obficie korzystać. Niestety stawka ta została już uchwalona i wygląda następująco:

  • 10,00 zł za 1 m3 zużytej wody dla odpadów niesegregowanych
  • 5,00 zł za 1 m3 zużytej wody dla odpadów segregowanych

Powyższe stawki zostały podjęte w UCHWALE NR XXXIX/392/17 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Postomino

 Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu: 59 846 44 67
lub przesyłając zapytanie
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na stronie gminy Postomino czytamy:

Poniższa informacja nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Niniejszym informujemy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Postomino podjęła decyzję o włączeniu nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że począwszy od 2018 r. Gmina organizowała będzie zbieranie i odbiór odpadów z tych nieruchomości, a właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów, od 1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do wniesienia raz w roku rocznej, ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów.

Opłata za zbieranie i odbiór odpadów w sposób selektywny wynosi 65,00 zł rocznie, natomiast jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata ta wynosi 130,00 zł rocznie. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych lub innych nieruchomości (obiektów) wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłatę stanowi iloczyn ilości domków letniskowych lub innych obiektów oraz stawki opłaty wymienionej wyżej.

W ramach opłaty będzie można oddawać przez cały rok,  bez limitu odpady pochodzące z tych nieruchomości. zgodnie z harmonogramem. Właściciele nieruchomości, o których mowa wyżej, zobowiązani są wyposażyć  swoje nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino”. Harmonogram odbioru odpadów opracowany zostanie po wyłonieniu w drodze przetargu firmy, która świadczyć będzie usługi w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wysokość opłaty ryczałtowej ustalana jest na podstawie składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta jest płatna bez dodatkowego wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku na konto Gminy Postomino nr konta w BS Ustka 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010.

W związku z powyższym informuję o obowiązku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 r. Deklarację należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Postominie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Postominie, Postomino 30, 76-113 Postomino.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 846 44 67 lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz również:

Ads

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine